Author Archives: Dag Hallén

Nyhetsbrev 77

Datorkurs!

Dataproblem

Sitter du hemma och funderar på hur du kan bli en bättre användare av all tillgänglig teknik som nu finns tack vare vår fiber? Har du problem med att använda Google eller vill du veta mer hur man delar dokument i ”molnet”?

Kom då till introduktionsträff på Liljenäs för datorkurs på:
Söndag den 23 feb kl 16.00!

Inga förkunskaper behövs! Har du en bärbar dator så kan du gärna ta med den. Meningen är att undersöka intresset för en kurs under våren och vad ni helst skulle vilja lära er!

Medverkande:  Mattis Hallén

Välkomna!

Nyhetsbrev 76

fiber till jul!

FiberjulVid den här tiden förra året skrev jag att förhoppningen om Kalle Anka i IPTV får vänta till nästa år. Nu är vi här och projektet Fiber till Värmskog är avslutat! 284 st anslutningar är framdragna till 284 st hushåll och en resa med 87 km grävning kors och tvärs i Värmskog är till ända.

Värmskog lite före..
Runt om i Värmland och i hela Sverige startas det nya fiberföreningar. Vi vet vilket jobb de har framför sig.  Samtidigt som pengarna från olika stödprogram låter vänta på sig. Många föreningar kommer under nästa år att få vänta länge på besked. Det kan i bland vara ganska skönt att tänka på allt jobb som är nedlagt och att vi nu sitter här och njuter av en supersnabb och lättillgänglig uppkoppling. Det känns som att vi tog chansen och genomförde vårt projekt i tid! Nu är Värmskog lite före. Faktum är att vi får många frågor från andra byar runt om och vi har också både tagit emot studiebesök och varit ute och berättat vad vi gjort.

Slutrapportering gjord
Under hösten har också projektet slutrapporterats till berörda myndigheter. Nu väntar vi bara på att de sista stödpengarna skall betalas ut. Alla fakturor är betalda men föreningen har därmed fortfarande en viss skuld att tampas med. Skulden till Telia Finans är dock avbetald och därmed har räntekostnaderna sjunkit väsentligt. Vi tackar alla ni som fortfarande lånar ut pengar till föreningen och räknar med att vi under slutet av nästa år eller början av 2015 skall kunna amortera all skulder.

Därmed vill jag å styrelsens vägnar tacka alla engagerade Värmskogbor samt önska alla en fröjdefull Jul och ett Gott Nytt Fiberår!

Godjulfiber

 

Nyhetsbrev 74

Rapport från årsstämman!

39 medlemmar var närvarande när Värmskog Fiber hade sin tredje årstämma den 10 juni på Liljenäs. I dragningen av verksamhetsåret klargjordes att det är ett fantastiskt arbete som är nedlagt. Vi har grävt 9 mil i bergig terräng och hällande regn och många människor har varit engagerade. Nu närmar vi oss slutet av projektet och i skrivande stund är i stort sett all fiber färdigblåst. Vi har en del skarvningar kvar att göra men det skall inte ta så många dagar om allt går som det är tänkt.

Styrelsen redogjorde för ekonomin i projektet och det kan nu konstateras att vi kommer ha ett underskott på ca 1 milj. kr att tampas med de närmaste åren. Total projektkostnad slutar på ca 9,5 milj. kr exkl moms. Detta motsvarar en kostnad på 33 800 :- per anslutning (en ökning med ca 2500kr). Det är fördyringar som uppstått pga väder och vind men också tuffare grävförhållanden än vad som räknades med. Projektet led också av att projekteringen låg efter och blev också dyrare än beräknat. Hade vi haft ett år till på oss hade vi förmodligen kunnat göra saker och ting i mer rätt ordning, men å andra sidan hade vi inte stått där vi är nu. Vi skall också ha klart för oss att nätet är ordentligt dimensionerat för framtiden och klarar egentligen alla tillkommande anslutningar om det finns intresse. Naturligtvis kommer det att kosta mer att ansluta sig efter projektet men är det fler som vill in i nätet kommer det vara möjligt i alla fall.

Serviceavgift fastställd till 100 kr per anslutning och månad

Medlemmarna betalar ju en insats på 20 000:- per anslutning och dessa pengar plus de bredbandsstöd vi har fått räcker inte helt för att finansiera alla kostnader. Därför tvingas vi ta ut en förhöjd serviceavgift i några år tills att ekonomin balanserar. Ett informationsbrev skickas ut tillsammans med fakturan till samtliga medlemmar som beskriver situationen. Serviceavgiften betalas en gång per halvår och första fakturan sänds alltså ut i dagarna.

Obs!

Ny information om åskskyddet finns på: Medlemsinformation

 

Hälsn från Styrelsen

Eva, Ola, Johan, Jan-Eric, Sven-Eric och Dag!

Nyhetsbrev 73

Över 200 anslutningar klara!

Idag blåstes sträckan Jonsbol-Rommenäs med stamfiber och därmed är det bara sträckan mot Hägerudden och Borgebol kvar. Skarvningen ligger hack i häl och detta innebär att Degerbyn och Bråten nu skall vara klara förutom de anslutningar där tomtgrävningen inte är klar. Sätt i strömkabeln till mediaboxen så ser ni direkt när wan-lampan tänds! Se fiberinstallation i hemmet.

Ni som har grävning på tomten kvar att göra måste ordna detta snarast om ni ska få ljus i fibern. Kommer detta arbete efteråt riskerar ni att få betala extra för detta då vi måste ta ut tekniker särskilt för detta.

Kolla adresser!

När ni kopplar upp er mot bredbandswebben och registrerar så glöm inte att checka att det är rätt adress angiven. Har ni några problem med detta så kontakta Daniel Johansson direkt på 070-313 79 63. Ring INTE till Telia och felanmäl utan att ha kollat med Daniel.

Årsstämma måndagen den 10 juni!

Glöm inte årsstämman den 10 juni kl 19.00 på Liljenäs. Vi kommer då rapportera hur projektet fortlöpt och vilken ekonomisk status som gäller. Hjärtligt välkomna alla medlemmar!

 

Hälsn Styrelsen

Nyhetsbrev 72

Lyckad vecka för fiberblåsningen!

Under veckan har följande sträckor (sammanlagt över 12 km!) med stamfiber blivit inblåsta:

Prästbol-Degerbyn
Ut till Degerbynäset
Högen-Starkerud
Högen-Stora Skärmnäs
Högen-Krokserud-Lilla Skärmnäs

Skarvningen ligger tätt på och en hel del fastigheter runt Degerbyn har nu börjat få ljus i fibern. F.n. är det 168 fastigheter som är klarmarkerade (se medlemsinfo). Det pågår inskarvning lite över allt nu och det är därför svårt att precisera tidplan för en enskild fastighet. Vi räknar med att allt skall vara klart före midsommar som det ser ut nu.

Tomtschakt

Ni som INTE fått ned slangen på tomt ännu ombedes snarast ordna detta! Annars riskerar ni att inskarvningen inte kan göras i tid. Om ni inte kan gräva själva kontakta Wille Bengtsson 070-383 34 62.

Nyhetsbrevet

Får du inte ett mail varje gång nyhetsbreven skrivs? Skicka då din mailadress till: sundetvarmskog@gmail.com så fixar vi till detta!

Hälsn Styrelsen

 

Nyhetsbrev 71

Värmskogsbron erövrad!

Nu börjar det bli lite flyt i fiberblåsningen och idag (måndag) blev sista pusselbiten på stamfibern till Degerbyn klar! Det var ett segdraget tjälhål vid vägen mot Sandbol som inte släppte förrän idag. Helgens regnande har nog äntligen gjort verkan i backen. Därmed har äntligen fibern passerat Värmskogsbron.

Detta innebär att hela Degerbyn och Bråten samt de delar av Prästbol som inte var färdiga tidigare kan nu börja skarvas in med kundfiber från skåpen. Onfield är nu i full gång med detta och det kan innebära att det börjar trilla in lite ljus på denna sträckan under slutet av veckan.

Även stamfiber från korsningen i Högen ned mot Starkerud-Gärsnäs är inblåst. Samtidigt gör vi en del efterarbete med stopp på Västra sidan som varit besvärliga hela vintern pga tjäle. Vi hoppas därmed att de flesta felen ska bli avhjälpta snarast.

Årsstämman närmar sig!

Vi vill redan nu hinta om att datum för årsstämman är bestämd till måndagen den 10 juni kl. 19.00. Vi återkommer med mer information men gör en kråka i almanackan för den dagen.

Hälsn Styrelsen

Nyhetsbrev 70

Blåsningen igång!

Här ser ni den blåsutrustning som används av Bröd Malmqvist. Nu har man satt igång med stamfibern som skall försörja Degerbyn och Bråten.

Fortfarande tjäle i backen!

Det har gått bra på sträckan från Sundet och mot Degerbyn samt ut på Degerbynäset. Det är också nu blåst stamfiber ut på Bråten. Man har lokaliserat ett stopp mellan Sundet och bron (tjäle) och ett problem uppe i Sandbol. Nu jobbas det hårt på att åtgärda alla stopp och de närmaste veckorna hoppas vi att all fiber kommer i slang!

Detta innebär också att skarvningen kan påbörjas direkt så det arbetet kommer att ske parallellt. Det är därför mycket viktigt att alla som nu inte hann få ned slangen på sin tomt ombesörjer detta snarast.

Det finns också en del inskarvningar att göra på Västra sidan och de tas efterhand nu. Vi kan dock inte ge någon mer detaljerad tidsplan för det. Målet är nu att allt skall vara klart inom maj månad.

Hälsn Styrelsen

Nyhetsbrev 69

Våren äntligen här!

I helgen har vi varit ute och provblåst en hel del av de sträckor där det var stopp pga isproppar tidigare i vintras. Det är fortfarande ngr av dessa som det är problem med men på de flesta ställen har det nu tinat. Detta gör att vi kan återuppta fiberblåsningen under kommande vecka. Vi återkommer med en tidsplan för det återstående arbetet så fort de har kommit igång.

127 fastigheter är nu färdiga

Skarvningar har pågått lite under de senaste veckorna och nu är vi alltså uppe i 127 färdiga anslutningar. Det är dock bara 37 av dessa som rapporterat till oss så jag vore tacksam om alla som INTE gjort detta skickar ett mail. Fastigheterna som är klara finns som vanligt på medlemssidan.

Nyhetsbrev 68

Switcharna i Liljenäs-noden är nu igång!!

Telia meddelade att de nu har satt drift på deras switchar på alla ställen och har därmed gjort det de skall göra i byggprojektet. Det betyder att så fort vi får fiber fram till alla fastigheter finns det ”väg ut”. Det är nu 91 fastigheter som är anslutna och skall ha ljus i fibern. Det är dock bara 16 av dessa som har anmält registrering. Om ni inte gjort det så skicka en klarsignal till sundetvarmskog@gmail.com när ni fått ljus i fibern. Detta skall ligga till grund för fakturering av fiberhyra till Telia i början av april.

För er som undrar över när ni blir fiberanslutna kan vi inte säga så mycket mer än att vintern måste släppa sitt grepp först innan vi kan blåsa stamfiber. Ni kan se vilka områden som har fått blåst stamfiber (märkt med lila) på följande karta: Blåsta sträckor 20130211

Där det inte är framblåst någon stamfiber kommer det dröja en bit in i april som det nu ser ut nu. Vi har fortfarande prognos med rejält med minusgrader 1-2 veckor framöver vilket sätter stopp för blåsningen.

Skarvning och montering fortsätter på övriga områden och nu är nästan alla väggboxar uppsatta (277 st!).

Hälsn styrelsen

Nyhetsbrev 67

52 fastigheter anslutna

Antalet fastigheter som skall vara klara för anslutning ökar sakta men stadigt. Registreringen ligger dock långt efter (8 st!) så kolla nu på medlemssidan om er fastighet finns med och checka sedan mediaboxen om ni fått ljus. Mediaboxar är uppsatta i 236 fastigheter nu men alla är alltså inte ihopskarvade.

Vintern sätter annars käppar i hjulet för blåsning av stamfibern och vi har en del isproppar på vissa sträckor som gör det svårt att komma fram. Nu verkar kylan hålla i sig så prognosen är att vi måste ha lite upptining innan vi kan få färdigt nätet. Det blir alltför kostsamt att hålla på och gräva upp och tina. Så tyvärr får nog Östra sidan ha lite tålamod innan det blir ljus i fiberhusen där. Räkna med att det dröjer mot slutet av mars början av april beroende på väder. Vi återkommer så fort vi vet något annat.

Styrelsen