Category Archives: Möten

Nyhetsbrev 13

MEDLEMSMÖTE

Alla medlemmar och övrigt intresserade kallas till medlemsmöte! Du kan lösa medlemsskap på mötet, ha med dig 200:-.

Tid: Söndagen den 2 okt kl. 17.00

Plats: Liljenäs skola

På mötet kommer nuläget i fiberprojektet för Värmskog att diskuteras. Vi är i dagsläget 163 medlemmar (se aktuell statistik under medlemmar) och detta är för få för att vi ska klara en anständig ekonomi i projektet! Nu måste vi avgöra hur vi ska gå vidare. Kan vi på något sätt få upp antalet till mellan 300-400 medlemmar kan vi klara av projektet men detta måste alla hjälpas åt med.

Nu är det Du som avgör! Ska vi fortsätta att jobba tillsammans måste Du komma och visa ditt stöd!

 Styrelsen

Hjärtligt Välkomna!

Byamötet i Degerbyn gav mersmak!

I söndags hölls det byamöte på Åsen under ledning av Joakim Bengtsson. På mötet diskuterades alla möjliga saker om fibernätet. Många frågor rätades ut och när man gick hem hade alla fått med sig både nya kunskaper och funderingar till kammaren. En sak var Joakim tydlig med;

– Att satsa 200 kr nu för att bli medlem och få möjlighet till fiberanslutning är en billig chansning. Den som vågar det har inte mycket att förlora. Det är trots allt nu det gäller att visa om vi skall ha fibernät i Värmskog. Det stöd vi fått måste användas och vi har en tidsplan att ta hänsyn till i projektet. Till hösten är det försent, då hinner vi inte färdigt i tid, säger Joakim.

Ett protokoll blev skrivet med en hel del matnyttigheter.
Läs här:  Fibermöte i östra Degerbyn 10 april 2011

Byamöte Rolfsbol-Ekebol

Söndagen den 17 april kl 18.00 håller Robin Karlsson byamöte om fiberprojektet hemma på Eka. Kontakta Robin på 070-2088566. Styrelsen medverkar vid mötet.