Category Archives: Möten

Landsbygdsutveckling söndag den 4 dec

Byalaget arrangerar dialogmöte med politiker

I samarbete med fiberföreningen ordnar Värmskogs Byalag en spännande eftermiddag på Liljenäs med landsbygdsutveckling som förtecken. Många möjligheter finns i Värmland och inte minst på landsbygden. Men hur ska allt förverkligas och hur kan vi alla hjälpas åt för att för utvecklingen framåt?

Kom till Liljenäs och lyssna på regionråd Thomas Riste, ordförande för Region Värmland och Daniel Bäckström, kommunalråd från föregångskommunen Säffle. Speciellt inbjudna är också Tomas Berggren från Telia och Mikael Bengtsson från Quadracom för att ge oss en bild av hur framtiden kommer att se ut.

Tid: Söndagen den 4 dec kl 15.00

Plats: Liljenäs skola i Värmskog

Skriv gärna ut inbjudan och sprid: Landsbygdsutveckling Liljenäs 4 dec 2011

Hjärtligt Välkomna!

Markägarträffar 19-20 nov Liljenäs

Nu börjar vi projektera! 

Ett mycket viktigt led i arbetet med att projektera fibernätet är att avgöra var det är lämpligast att gräva. Den som känner markerna bäst är markägaren, eller hur? Därför kallar vi alla berörda markägare till träffar under helgen den 19-20 nov. Vi kommer då att diskutera hur vi på bästa sätt förlägger nätet med utgångspunkt från det förslag som vi tidigare ritat (finns under dokument/kartor). Vi kommer också att informera om markägaravtal, avtal med vägföreningar mm.

Ett utskick om detta går ut i helgen!

Vi vill att så många som möjligt kommer och hjälper oss i det här arbetet. Än så länge är det föreningen som gör jobbet, alltså vi själva!

Är du inte medlem än?

Vi informerar också om allt möjligt annat för den som är intresserad och varför inte passa på att bli medlem. Du kan betala direkt till oss under hela helgen.

Schema enligt nedan:

Grupp 1      Lördag kl. 10.00   
Degerbyn, Krokserud

Grupp 2      Lördag kl. 13.00   
Högen, Lilla o Stora Skärmnäs,Tollesrud, Rörängen, Ånäs

Grupp 3      Lördag kl. 16.00 
Gansbyn, Norra o Södra Gärdsjön,   Rombotten, Rommenäs, Jonsbol

Grupp 4      Söndag kl. 10.00 
Björnebol, Ekebol, Resbol, Rolfsbol, Södra och Norra Näs

Grupp 5     Söndag kl.  13.00 
Karsbol, Prästbol, Vegerbol, Strand

 

Nyhetsbrev 13

MEDLEMSMÖTE

Alla medlemmar och övrigt intresserade kallas till medlemsmöte! Du kan lösa medlemsskap på mötet, ha med dig 200:-.

Tid: Söndagen den 2 okt kl. 17.00

Plats: Liljenäs skola

På mötet kommer nuläget i fiberprojektet för Värmskog att diskuteras. Vi är i dagsläget 163 medlemmar (se aktuell statistik under medlemmar) och detta är för få för att vi ska klara en anständig ekonomi i projektet! Nu måste vi avgöra hur vi ska gå vidare. Kan vi på något sätt få upp antalet till mellan 300-400 medlemmar kan vi klara av projektet men detta måste alla hjälpas åt med.

Nu är det Du som avgör! Ska vi fortsätta att jobba tillsammans måste Du komma och visa ditt stöd!

 Styrelsen

Hjärtligt Välkomna!

Byamötet i Degerbyn gav mersmak!

I söndags hölls det byamöte på Åsen under ledning av Joakim Bengtsson. På mötet diskuterades alla möjliga saker om fibernätet. Många frågor rätades ut och när man gick hem hade alla fått med sig både nya kunskaper och funderingar till kammaren. En sak var Joakim tydlig med;

– Att satsa 200 kr nu för att bli medlem och få möjlighet till fiberanslutning är en billig chansning. Den som vågar det har inte mycket att förlora. Det är trots allt nu det gäller att visa om vi skall ha fibernät i Värmskog. Det stöd vi fått måste användas och vi har en tidsplan att ta hänsyn till i projektet. Till hösten är det försent, då hinner vi inte färdigt i tid, säger Joakim.

Ett protokoll blev skrivet med en hel del matnyttigheter.
Läs här:  Fibermöte i östra Degerbyn 10 april 2011

Byamöte Rolfsbol-Ekebol

Söndagen den 17 april kl 18.00 håller Robin Karlsson byamöte om fiberprojektet hemma på Eka. Kontakta Robin på 070-2088566. Styrelsen medverkar vid mötet.