Projektplan

Här hittar ni den projektplan som gjordes i samband med stödansökan under december 2010. En viss förskjutning av tidsplanen har ägt rum efter detta och rättelser har därför gjorts i Projektbeskrivning Värmskog Fibernät.