Nyhetsbrev 10

KAMPANJ FÖR MEDLEMSVÄRVNING!!

På årsstämman den 27 juni diskuterades vad som hänt i föreningen sedan den bildades i höstas. Bla redogjordes för det digra jobb som kontaktpersonerna lagt ned på medlemsvärvning. En verksamhetsberättelse finns under dokument för den som vill läsa mer.

Styrelsen informerade också om det ekonomiska läget för projektet. Det som är positivt är att vi har ett mycket bra utgångsläge eftersom stöd på 3,8 milj kr är beviljat. Om vi blir 400 medlemmar som ansluter sig kommer kostnaden per anslutning att bli rimligt dvs under 20 000 kr. Nu hänger allt på om vi kan få ihop dessa medlemmar.

Därför sjösattes en ”Fibertriss”-kampanj av styrelsen. Den innebär att ALLA som värvar en NY MEDLEM får två trisslotter av föreningen.

Gör så här:

Värva din medlem och se till att han/hon betalar medlemsavgift och insats 200:- på vårt bankgiro. Skicka sedan ett mail med alla uppgifter med hjälp av vårt medlemsformulär på hemsidan. Ange under ”övriga upplysningar” vem som värvat medlemmen. När du fått bekräftelsemail tillbaks kan du lösa ut dina trisslotter på Degerbyns handel.

LYCKA TILL!!

PS. Om alla som är intresserade av en anslutning värvar var sin ny medlem är projektet i hamn! Kampanjen pågår till 31 aug.

Lämna ett svar