Nyhetsbrev 17

Värmskog ek. för. startar upphandling av fibernät!

Nu läggs förfrågningsunderlag ut på E-avrop och därmed har startskottet gått för upphandling av samarbetspartner för Värmskogs fiberprojekt. Det första som händer är att vi begär in handlingar från intresserade partners och kallar sedan till dialog. Slutligt anbud skall sedan ges i mitten av januari. Vi planerar att ha diskussioner med partners vecka 52 2011 och vecka 1 2012. Är du intresserad kan du titta på dokumenten här:

Förfrågningsunderlag Värmskog 20111116

Preliminära priser

Upphandling av underentreprenörer för grävning och övrigt kommer att ske senare.

Lämna ett svar