Infratek börjar markarbete….

Måndagen den 19/3 kommer Infratek att börja att staka ut den preliminära vägen som skall grävas i fiberprojektets etapp 1, etapp 1 berör Björnebol, Vegerbol, Ekebol, Rolfsbol och del av Prästbol fram till Liljenäs skola.

Alla markägare kommer att kontaktas under dom kommande veckorna ang upplåtelseavtal (markavtal) innan grävning, då kan synpunkter tas upp angående olika frågor såsom alternativ väg, egna vattenledningar mm mm.

// Björn Svensson

 

Lämna ett svar