Nyhetsbrev 34

Hit ska alla kontrakt!

Vår kassör Jan-Eric Sandh väntar nu ivrigt på att alla kontrakt för fiberföreningen skall komma. Han har satt upp en särskild skylt på sin brevlåda på LM Ericssonsvägen 19, med ”VÄRMSKOG FIBER” så att det inte ska komma fel.

Vill du skicka kontrakten är postadressen 664 92 VÄRMSKOG.

Först är det nu viktigt att alla markägarkontrakten kommer in. Alla som äger mark där fibern skall gå fram måste skriva på ett
Upplåtelseavtal VFN signat som medger att föreningen får nyttja marken. Du som har mark, skriv ut det redan signerade avtalet som finns under etapp 1 och lämna ett ex till Jan-Eric. Du kan också tala med din kontaktperson för området.

I nästa runda blir det alla anslutningskontrakt som skall in till Jan-Eric. Det är under bearbetning och kommer delas ut efter medlemsmötet den 15 april.

Medlemsmöte 15 april kl 18.00

Vi beslutade att sätta nivån på insatsen till 20 000 kr per anslutning på årsstämman den 28 mars. Ett påkommande medlemsmöte måste fatta samma beslut för att det skall bli gällande. Därför kallas alla medlemmar söndagen den 15 april kl 18.00 till Liljenäs. Då kommer också vår nya kommunikationsoperatör Telia att medverka. De kommer att berätta om alla de tjänsteleverantörer som kommer att finnas i nätet och deras utbud.

Styrelsen

Lämna ett svar