Nyhetsbrev 37

Sista kontraktsdatum för etapp 1a: Onsdag 2 maj!

Under kommande vecka kommer grävningen av stamledning i etapp 1a (Björnebol, Ekebol, Vegerbol och de västra delarna av Prästbol fram till Liljenäs) att starta! Mycket roligt att det nu drar i gång tycker vi. Själva kundanslutningarna för samma sträcka kommer att påbörjas vecka 19 om allt går som det ska. Det medför att vi måste ha koll på alla anslutningskontrakt i god tid före detta. Onsdagen den 2 maj blir alltså sista datum det går att teckna sig för en fiberanslutning till uppgjort pris. Detta gäller etapp 1a! Vi kommer att meddela stoppdatum för de andra etapperna löpande.

Vad händer om man vill ansluta sig efter stoppdatum?

Många frågar om vad som händer om man vill ansluta sig senare. Det som är problemet med detta är att kostnaderna ökar avsevärt. Denna extra kostnad kan inte belasta projektet och därför måste abonnenten själv stå för det. Dels blir det en ny projektering som måste göras, dels blir det avsevärt mycket dyrare att ställa upp maskinerna för en enstaka anslutning och dels äventyras det bidrag som vi får från länsstyrelsen. Det kan alltså bli mycket dyrt för den enskilde att efteransluta.

Vi går därför nu ut med kontraktserbjudande och ett Följebrev kontrakt etapp 1 till alla brevlådor efter sträckan etapp 1a. Är du osäker på om du tillhör etapp 1a prata med din kontaktperson för området eller titta på kartorna under etapp 1a

Hälsningar från Projektledning och styrelse

Lämna ett svar