Uppdatering solcellsinvestering

Här finns information om enkätresultatet samt hur styrelsen beslutat kring solcellsinvesteringen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Lämna ett svar