Medlemsinformation 2022-01

Styrelsen vill härmed informera föreningens medlemmar om ett par viktiga punkter.

Utbyggnad av fibernätet 2022

Under hösten har Värmskog Fiber ansökt om och blivit beviljat 1,8 milj. kr för att bygga ut fibernätet så att nya fastigheter kan anslutas. Det var i våras som en utlysning från Post och Telestyrelsen (PTS) gav ut möjligheter för befintliga aktörer att bygga på sina nät. Denna gång kunde även fiberföreningar söka och därför tog vi chansen. Fastigheterna som var godkända att bygga för fanns utritade på kartor och vi valde ut några områden som vi bedömer vara intressanta. Områden som finns med i ansökan är Rommenäs-Jonsbol-Norra Näs- Björnebol-Rolfsbol-Strand-Vegerbol-Liljenäs-Gansbyn-Dalen-Degerbynäset-Degerbyn-Krokserud-Högen-Borgebol-Tollesrud-Skärmnäs och Ånäs. Det fanns också möjlighet att ta med investeringen för att anlägga en ny nod i Högen vilket nu gör att den är fullt finansierad.

Stödet är inte kopplat till att fastigheterna måste anslutas i nuläget och ger heller inget bidrag till den sista biten in på tomt eller anslutningen på huset. Den delen får vi finansiera själva även framåt men det medger att fastigheter som ligger en bit ifrån stammen nu kan erbjudas anslutning i nästa steg.

Projektet kommer startas under våren och pågå under minst ett år. Detta är en bra chans för Värmskog Fiber att ytterligare erbjuda fiber till många fastigheter och därför uppmanar vi alla som kan vara intresserade att höra av sig.

Avbrott under byggtiden

Vi kommer också behöva stänga av fiberanslutningar på en del sträckor när det skall bytas stamfiber. Återkommer med information om detta när det närmar sig. Det vi vet redan nu är att installationen av ny nod i Högen kommer att ske under vecka 11 dvs måndag-fredag 14–18 mars. Det innebär att alla förbindelser efter Högen dvs Borgebol, Gärsnäs, Tollesrud, Skärmnäs, Grindsbol, Krokserud, Ånäs, Rörängen och Hägerudden kommer under veckan bli bortkopplade under viss tid.

Solenergi

I slutet av februari har vår solcellsanläggning på Nallen producerat el i ett år. Vi är nu uppe i 12 780 kWh som levererats både till fastighetsägaren Bygdegårdsföreningen och ut på nätet när det varit överskott. Det innebär att produktionsprognosen på 13 000 kWh kommer uppnås med lite marginal. Priserna på el har ju sprungit i väg ordentligt som alla vet vilket innebär att kalkylen ser bättre ut än väntat. Vi behöver nu tänka till på hur vi går vidare med fler investeringar. På årsmötet i våras beslutades att hålla ett särskilt informationsmöte om solcellsprojektet och vi vill därför nu bjuda in till ett sådant. Den rådande situationen med ökad Covidsmitta igen gör emellertid att vi måste avvakta med detta något.

Comments are closed.