Nyhetsbrev 5

Kartor upplagda på hemsidan!

Arbetet med upphandlingen fortskrider och vi har nu gjort nya revideringar av den tänkta förläggningen av fibernätet. Vi har digitaliserat ett förslag på stamnät (röda linjer) och servicenät (gröna linjer). De områden som finns inritade kallas för fiberoptiska skarvningsområden (FOS-områden) och begränsas av en radie på max 500 m där det är lämpligt att blåsa fibern. På kartorna kan du se vilket FOS-område din fastighet befinner sig i och hur många fastigheter som finns anslutningsbara.

Lämna ett svar