Protokoll

Styrelsearbetet går nu närmare ett skarpt läge och det blir viktigt vad som sägs och bestäms på möten. Vi har framför oss ett år med ett ganska intensivt arbete och information skall finnas tillgänglig för alla medlemmar. Det är därför viktigt att du som medlem tar del av vad som läggs ut och kommentera gärna på de inlägg som skrivs! Samtliga protokoll från medlemsmöte och styrelsemöten from hösten 2011 finns nu under dokument

Hälsn Styrelsen

Lämna ett svar