Årsmöte 23 april

Hej!
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma, lördag den 23 april kl 15.00 i matsalen på skolan.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar så kommer vi att presentera resultat från solcellsanläggningen och ta beslut om fortsatta investeringar. Vi har även ett par mindre stadgeändringar, här finns ändringarna (paragraf 2 och 16) med ny text i blått, ersatt/borttagen text i rött.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor före mötet (9/4). Se redan inkomna motioner nedan.

Föreningen firar också 10 år! Vi firar genom att efter årsmötet gå ner till servicepunkten där föreningen bjuder mötesdeltagarna på dryck och tilltugg.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Inkomna motioner:

Comments are closed.