Till befintliga kunder Högen-Borgebol-Grinsbol-Krokserud-Tollesrud-Skärmnäs-Hägerudden-Ånäs och Rörängen

Vår nya Nod i Högen är nu klar!

Telia kommer därför under tisdag och onsdag nästa vecka den 14-15 juni att flytta över befintliga kunder i ovanstående område till den. Det kommer innebära korta avbrott på några minuter för var och en. Det går tyvärr inte att säga exakt vilken ordning detta görs under dagarna och därför ber vi er att vara observanta på dessa avbrott och ha lite is i magen innan ni kastar er på telefon. Skulle avbrottet fortsätta en längre tid bör ni dock anmäla detta till er tjänsteleverantör i första hand som då kontaktar Telia. Telia vet om att operationen genomförs under dessa dagar och är beredda på att lösa eventuella problem så fort det går.

Vi ber därmed om överseende för denna förbättringsåtgärd för vårt nät. Nu kan vi koppla in många fler kunder under denna nod!

Hälsningar Styrelsen

Comments are closed.