Läget för pågående fiberanslutningar

Nu är husmontagen till stor del klara för de aktuella anslutningarna och fibersvetsning samt inkopplingsarbetet kommer att prioriteras de närmaste veckorna. Det kalla vädret har förhindrat en del blåsarbeten så Borgebolsområdet kommer vi få vänta med tills tjälen gått ur. Vi försöker nu i första hand prioritera anslutningar med fastboende men tar sedan sommarstugor efterhand. Den sista delen i arbetet är att Telia skall göra själva inkopplingen men vi försöker se till att detta görs i etapper så fort det blir färdigt.

Hälsningar Styrelsen

Comments are closed.