Årsstämma 29 maj

Hej!
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma, måndag den 29 maj kl 19.00 i matsalen på skolan.

Välkomna på årsstämma med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor före mötet (15/5).

Varmt välkomna!
Styrelsen

Comments are closed.