Category Archives: Okategoriserat

Fiberprojekt 5.0

Förra veckan blåste vi fiber till allt som var färdigt för nu. Det gick väldigt bra och vi har dessutom gjort lite reparationsjobb från gamla försyndelser genom att blåsa i ny stamfiber i Vegerbol där fibern inte var riktigt OK. Under tisdagen 17/1 kom Onfield och började göra husmontage hos våra nya kunder. Vi återkommer när vi har en plan för den sista fasen med svetsning och inkoppling.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Fiber till Jul?

Schaktarbetet för fiber pågår för fullt ända fram till julafton.

Här ser ni Björn och Robin Svensson från Värmlands Fiber som gör de sista sträckorna uppe i Rommenäs

Tyvärr måste vi dock nu bekräfta att vi inte får till blåsning och svetsning samt montage före nyår. Vi har verkligen kämpat för att få tag i entreprenörer men med anledning av konkurser och i övrigt hårt belastade verksamheter har det inte gått i lås att få dessa jobb gjorda nu. Planen framåt är att vi får blåsning av fiber den 6-9 jan om det inte blir för kallt. Efter det ska allt monteras i husen och svetsas. Tills sist skall Telia göra själva inkopplingen och då måste alla anslutningar vara klara. Vi hoppas och håller tummarna för att detta funkar under januari. Ni som väntar på fiber väntar på något gott i alla fall!

God Jul från styrelsen

Protokoll från årsstämman

Här finner ni justerat protokoll från årsstämman.

Mvh,
Styrelsen

Till befintliga kunder Högen-Borgebol-Grinsbol-Krokserud-Tollesrud-Skärmnäs-Hägerudden-Ånäs och Rörängen

Vår nya Nod i Högen är nu klar!

Telia kommer därför under tisdag och onsdag nästa vecka den 14-15 juni att flytta över befintliga kunder i ovanstående område till den. Det kommer innebära korta avbrott på några minuter för var och en. Det går tyvärr inte att säga exakt vilken ordning detta görs under dagarna och därför ber vi er att vara observanta på dessa avbrott och ha lite is i magen innan ni kastar er på telefon. Skulle avbrottet fortsätta en längre tid bör ni dock anmäla detta till er tjänsteleverantör i första hand som då kontaktar Telia. Telia vet om att operationen genomförs under dessa dagar och är beredda på att lösa eventuella problem så fort det går.

Vi ber därmed om överseende för denna förbättringsåtgärd för vårt nät. Nu kan vi koppla in många fler kunder under denna nod!

Hälsningar Styrelsen

Årsmöte 23 april

Hej!
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma, lördag den 23 april kl 15.00 i matsalen på skolan.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar så kommer vi att presentera resultat från solcellsanläggningen och ta beslut om fortsatta investeringar. Vi har även ett par mindre stadgeändringar, här finns ändringarna (paragraf 2 och 16) med ny text i blått, ersatt/borttagen text i rött.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor före mötet (9/4). Se redan inkomna motioner nedan.

Föreningen firar också 10 år! Vi firar genom att efter årsmötet gå ner till servicepunkten där föreningen bjuder mötesdeltagarna på dryck och tilltugg.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Inkomna motioner:

Uppdatering kring driftstörningar i Högen

2022-03-16

Enligt montören ska nu alla aktiva fiberanslutningar återigen vara igång. Om någon av er fortfarande inte har signal, skicka SMS med adressen till fastigheten till Dag Hallén (070-2385411) så vidarebefodrar vi till montören för felsökning. Under morgondagen (torsdag 17/3) kommer det att kontrollmätas så mindre avbrott på någon minut kan förekomma. //Styrelsen

2022-03-15

Enligt informationen från montören så bör alla ha fått tillbaka fiberanslutning under onsdag eftermiddag (16mars). Vi uppdaterar här om vi nås av annan information. //Styrelsen

Viktig information till dig som bor på Högen

Under vecka 11 dvs 14–18 mars kommer underhållsarbete
utföras på fibernätet. Vi håller på att sätta upp en ny nod i
Högen vilket innebär att de abonnenter som får sin matning
från Högen kommer att beröras.

De byar som berörs är Högen, Borgebol, Gärsnäs, Tollesrud,
Skärmnäs, Ånäs, Rörängen, Krokserud och Grindsbol.

Alla anslutningar i området kommer att under veckan bli
överflyttade till denna nod vilket innebär att ni någon gång
under veckan kommer bli bortkopplade. I vilken ordning och
hur länge är svårt att svara på eftersom arbetet görs i etapper.
Arbetet görs för att kunna få in fler abonnenter under denna
nod då stamfibern som försörjer området nu är fulltecknad.
Efter arbetet med noden kan många fler ansluta sig. Detta är
en del i projektet Värmskog 5.0 där föreningen fått medel från
PTS för att genomföra.


Vi ber därmed om förståelse för eventuella problem som kan
uppstå under veckan. Följ vidare utveckling här på hemsidan.

Hälsningar från Styrelsen

Medlemsinformation 2022-01

Styrelsen vill härmed informera föreningens medlemmar om ett par viktiga punkter.

Utbyggnad av fibernätet 2022

Under hösten har Värmskog Fiber ansökt om och blivit beviljat 1,8 milj. kr för att bygga ut fibernätet så att nya fastigheter kan anslutas. Det var i våras som en utlysning från Post och Telestyrelsen (PTS) gav ut möjligheter för befintliga aktörer att bygga på sina nät. Denna gång kunde även fiberföreningar söka och därför tog vi chansen. Fastigheterna som var godkända att bygga för fanns utritade på kartor och vi valde ut några områden som vi bedömer vara intressanta. Områden som finns med i ansökan är Rommenäs-Jonsbol-Norra Näs- Björnebol-Rolfsbol-Strand-Vegerbol-Liljenäs-Gansbyn-Dalen-Degerbynäset-Degerbyn-Krokserud-Högen-Borgebol-Tollesrud-Skärmnäs och Ånäs. Det fanns också möjlighet att ta med investeringen för att anlägga en ny nod i Högen vilket nu gör att den är fullt finansierad.

Stödet är inte kopplat till att fastigheterna måste anslutas i nuläget och ger heller inget bidrag till den sista biten in på tomt eller anslutningen på huset. Den delen får vi finansiera själva även framåt men det medger att fastigheter som ligger en bit ifrån stammen nu kan erbjudas anslutning i nästa steg.

Projektet kommer startas under våren och pågå under minst ett år. Detta är en bra chans för Värmskog Fiber att ytterligare erbjuda fiber till många fastigheter och därför uppmanar vi alla som kan vara intresserade att höra av sig.

Avbrott under byggtiden

Vi kommer också behöva stänga av fiberanslutningar på en del sträckor när det skall bytas stamfiber. Återkommer med information om detta när det närmar sig. Det vi vet redan nu är att installationen av ny nod i Högen kommer att ske under vecka 11 dvs måndag-fredag 14–18 mars. Det innebär att alla förbindelser efter Högen dvs Borgebol, Gärsnäs, Tollesrud, Skärmnäs, Grindsbol, Krokserud, Ånäs, Rörängen och Hägerudden kommer under veckan bli bortkopplade under viss tid.

Solenergi

I slutet av februari har vår solcellsanläggning på Nallen producerat el i ett år. Vi är nu uppe i 12 780 kWh som levererats både till fastighetsägaren Bygdegårdsföreningen och ut på nätet när det varit överskott. Det innebär att produktionsprognosen på 13 000 kWh kommer uppnås med lite marginal. Priserna på el har ju sprungit i väg ordentligt som alla vet vilket innebär att kalkylen ser bättre ut än väntat. Vi behöver nu tänka till på hur vi går vidare med fler investeringar. På årsmötet i våras beslutades att hålla ett särskilt informationsmöte om solcellsprojektet och vi vill därför nu bjuda in till ett sådant. Den rådande situationen med ökad Covidsmitta igen gör emellertid att vi måste avvakta med detta något.

Protokoll från årsstämman

Här finner ni justerat protokoll från årsstämman.

Mvh,
Styrelsen

Årsstämma 30 juni

Hej!
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma, onsdagen den 30 juni kl 19.00 i matsalen på skolan.

Efter att vi har avhandlat de sedvanliga årsmötepunkterna så kommer vi även att ge en uppdatering kring solcellerna på förskolans tak samt planerna för en eventuell ny nod på Högen.

Varmt välkomna!
Styrelsen