Uppdatering nya anslutningar

Projekt 5.0 där 26 nya anslutningar håller på att färdigställas, räknar vi med att vår entreprenör Onfield skall bli klara med ca 15-20 anslutningar, i första hand fast boende, under vecka 19. Därefter kommer Eltel under vecka 20 och ansluta fastigheterna till Telia. Övriga som återstår jobbar Onfield med att färdigställa så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Årsstämma 29 maj

Hej!
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma, måndag den 29 maj kl 19.00 i matsalen på skolan.

Välkomna på årsstämma med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor före mötet (15/5).

Varmt välkomna!
Styrelsen

Läget för pågående fiberanslutningar

Nu är husmontagen till stor del klara för de aktuella anslutningarna och fibersvetsning samt inkopplingsarbetet kommer att prioriteras de närmaste veckorna. Det kalla vädret har förhindrat en del blåsarbeten så Borgebolsområdet kommer vi få vänta med tills tjälen gått ur. Vi försöker nu i första hand prioritera anslutningar med fastboende men tar sedan sommarstugor efterhand. Den sista delen i arbetet är att Telia skall göra själva inkopplingen men vi försöker se till att detta görs i etapper så fort det blir färdigt.

Hälsningar Styrelsen

Värmskog hela livet

I Värmskog samarbetar vi och hjälps åt för att nå våra mål och vår vision. Detta säger vi i vår gemensamma Värmskogsstrategi. Det är nu det riktiga arbetet sätter igång. Nu ska vi förverkliga de idéer vi tycker är bäst!

Under våren 2021 installerades det solceller på förskolans tak i Liljenäs. Detta var ett test för att se hur tekniken fungerade och hur ekonomin ser ut. Bakgrunden är att Värmskog Fiber har möjlighet att investera lite av sitt kapital och ett samarbete med Bygdegårdsföreningen tog fart. Produktionen föll väl ut och under 2022 har det blivit väldigt höga priser på el vilket medförde att vi diskuterade vidare. Elkostnaderna för Bygdegårdsföreningen skenade samtidigt som incitamentet ökade för bra investeringar som kan bringa ner kostnaderna.

Detta kopplar väl till Värmskogsstrategins insatsområde  “Hållbar energi för alla”. Det känns bra att våra lokaler använder förnybar energi.

Under hösten 2022 har därför Värmskog Fiber gått vidare med investeringar i solcellsanläggning på Bygdegårdens tak. Denna blev det en fullstor anläggning som har möjlighet att täcka en stor andel av skollokaler, servicepunkten och bygdegårdens elförbrukning. I dagarna blev anläggningen igångkörd och produktionen ser lovande trots att vi bara är i februari månad.

Faktaruta
Total effekt på solcellsanläggningarna är nu 68,6kW. Beräknad elproduktion är ca 63 000 kWh per år. Förhoppningen är att den kan ersätta minst 50% av köpt energi. Resten levereras ut på nätet. Samarbetet mellan Värmskog Fiber och Bygdegårdsföreningen bygger på ett leasingavtal. Anläggningen beräknas vara avbetald på 10 år.

Våra lokaler i Liljenäs äger vi gemensamt. Ända sedan 2008 när vi tog över driften från kommunen har det investerats i idrottshall, servicepunkt, företagshus, större förskola, flispanna, energieffektivisering, fläktsystem samt diverse renoveringsprojekt som nya hygienutrymmen, ombyggnation av matsal samt omläggning av tak mm. Egen energiproduktion ligger väldigt rätt i tiden när kostnaderna nu brakar i höjden.

Värmskogs Fiber har en fibernod i källaren på Bygdegården och när vi nu successivt bygger ut vårt fibernät och gör det möjligt för fler att ansluta sig är dessa lokaler värdefulla. Vi är därför glada att kunna bidra till bygdens utveckling genom samarbete med elproduktionen från solenergi.

I Värmskog är det självklart att samarbeta, skriver vi i Värmskogsstrategin. Denna solcellsanläggning stämmer därför väldigt väl in på en föreslagen insats; “Kartlägga föreningarnas ekonomi och utreda möjligheter och förutsättningar för gemensamma anläggningar”.

Med soliga hälsningar, Styrelsen

Solscellsproduktionen är igång!

Styrelsen vill stolt meddela att den nya anläggningen på skolans tak nu är igång och levererar! Vi har skrivit ett leasingavtal med Bygdegårdsföreningen som därmed hanterar inkommen el. Härligt nu när vi äntligen går mot ljusare och soligare tider igen!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Fiberprojekt 5.0

Förra veckan blåste vi fiber till allt som var färdigt för nu. Det gick väldigt bra och vi har dessutom gjort lite reparationsjobb från gamla försyndelser genom att blåsa i ny stamfiber i Vegerbol där fibern inte var riktigt OK. Under tisdagen 17/1 kom Onfield och började göra husmontage hos våra nya kunder. Vi återkommer när vi har en plan för den sista fasen med svetsning och inkoppling.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Fiber till Jul?

Schaktarbetet för fiber pågår för fullt ända fram till julafton.

Här ser ni Björn och Robin Svensson från Värmlands Fiber som gör de sista sträckorna uppe i Rommenäs

Tyvärr måste vi dock nu bekräfta att vi inte får till blåsning och svetsning samt montage före nyår. Vi har verkligen kämpat för att få tag i entreprenörer men med anledning av konkurser och i övrigt hårt belastade verksamheter har det inte gått i lås att få dessa jobb gjorda nu. Planen framåt är att vi får blåsning av fiber den 6-9 jan om det inte blir för kallt. Efter det ska allt monteras i husen och svetsas. Tills sist skall Telia göra själva inkopplingen och då måste alla anslutningar vara klara. Vi hoppas och håller tummarna för att detta funkar under januari. Ni som väntar på fiber väntar på något gott i alla fall!

God Jul från styrelsen

Protokoll från årsstämman

Här finner ni justerat protokoll från årsstämman.

Mvh,
Styrelsen

Till befintliga kunder Högen-Borgebol-Grinsbol-Krokserud-Tollesrud-Skärmnäs-Hägerudden-Ånäs och Rörängen

Vår nya Nod i Högen är nu klar!

Telia kommer därför under tisdag och onsdag nästa vecka den 14-15 juni att flytta över befintliga kunder i ovanstående område till den. Det kommer innebära korta avbrott på några minuter för var och en. Det går tyvärr inte att säga exakt vilken ordning detta görs under dagarna och därför ber vi er att vara observanta på dessa avbrott och ha lite is i magen innan ni kastar er på telefon. Skulle avbrottet fortsätta en längre tid bör ni dock anmäla detta till er tjänsteleverantör i första hand som då kontaktar Telia. Telia vet om att operationen genomförs under dessa dagar och är beredda på att lösa eventuella problem så fort det går.

Vi ber därmed om överseende för denna förbättringsåtgärd för vårt nät. Nu kan vi koppla in många fler kunder under denna nod!

Hälsningar Styrelsen

Årsmöte 23 april

Hej!
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma, lördag den 23 april kl 15.00 i matsalen på skolan.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar så kommer vi att presentera resultat från solcellsanläggningen och ta beslut om fortsatta investeringar. Vi har även ett par mindre stadgeändringar, här finns ändringarna (paragraf 2 och 16) med ny text i blått, ersatt/borttagen text i rött.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor före mötet (9/4). Se redan inkomna motioner nedan.

Föreningen firar också 10 år! Vi firar genom att efter årsmötet gå ner till servicepunkten där föreningen bjuder mötesdeltagarna på dryck och tilltugg.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Inkomna motioner: