Felanmälningsrutiner

Så här gör du om du upplever problem i fibernätet

I första hand ska du alltid kontakta din tjänsteleverantör, dvs dit du betalar fakturorna. Några saker bör du själv kontrollera innan du kontaktar tjänsteleverantören:O

 1. Strömförsörjning till mediaboxen
 2. Powerlampan på mediaboxen ska lysa (högra röda markeringen i bilden nedan)
 3. WAN-lampan ska lysa (vänstra röda markeringen i bilden nedan)

Vid fortsatt felhantering:

 1. Kunden ringer tjänsteleverantören, om denna är Telia så är numret 90200
 2. Tjänsteleverantör felsöker och om fel på kommunikation kontaktas Telia som är nätets kommunikationsoperatör (KO)
 3. Telia KO felsöker åtgärdar om det konstateras fel på aktiv utrustning i samråd med abonnent
 4. Om fel på nätet återkopplas detta till kund direkt eller Värmskog Fiber. Får du som abonnent ett meddelande att det är ”fel på nätet” skall du kontakta Värmskog Fiber enl nedan.
 5. Den som tar emot dessa felärenden hos Värmskog Fiber är:
  Jan-Eric Sandh, 070- 233 01 44, alt mail: jan-eric.sandh@telia.com
 6. Jan-Eric skriver checklista och skickar ärendet till vårt serviceföretag Onfield. Var beredd att svara på kontrollfrågor om vad som hänt! Om avgrävning skett var noga med att uppge vem som är ansvarig.
 7. Onfield felavhjälper och återrapporterar