Kontakt

Om du vill kontakta någon av nedanstående via e-post, se dokumentet: Kontaktuppgifter

Styrelsen

Uppdrag

Namn

Telefon

Ordförande Dag Hallén 070-2376514
Sekreterare Louise Geijer 072-2100775
Kassör Jan-Erik Sandh 070-2330144
IT-frågor Bo-Göran Skansen 070-5738327
Säljledning Johan Söderlind 073-4394362
Teknisk ledning Sven-Erik Bengtsson 070-2011590