Årsstämma 2 juni

Hej!
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma, söndag den 2 juni kl 18.00 i matsalen på skolan.

Välkomna på årsstämma med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor före mötet (19/5).

Varmt välkomna!
Styrelsen

Comments are closed.