Styrelsen

Styrelsen för Värmskog Fibernät Ek. För.

Vi ser helst att ni kontaktar oss via styrelsen (at) varmskogfiber.se.

Ordf. Dag Hallén sundetvarmskog (at) gmail.com
Sekr. Louise Geijer geijer.louise (at) gmail.com
Kassör: Jan-Erik Sandh Jan-eric.sandh (at) telia.com
IT-frågor: Bo-Göran Skansen bo-goran.skansen (at) storaenso.com
Säljledning: Johan Söderlind johan.soderlind (at) telia.com
Teknisk ledning: Sven-Erik Bengtsson sven-eric.bengtsson (at) telia.com