Author Archives: Louise Geijer

28 december – Planerat driftavbrott mellan kl 10-12

Styrelsen har blivit informerade av Bygdegårdsföreningen om ett planerat driftavbrott den 28 december mellan kl 10-12. Orsaken är att strömmen till fiberswitcharna kommer att brytas pga installation av laddboxar.

Ytterligare ett avbrott kommer troligen att krävas, oklart exakt när detta sker förhoppningen är att det sker innan 10/1 då skolan öppnar igen. Vi uppdaterar här om vi nås av kompletterande information.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

6 december – Planerat underhåll med driftavbrott 10-30 min

Vår kommunikationsoperatör Telia har meddelat oss om ett planerat underhåll den 6 december som påverkar vårt fibernät. Det kommer att innebära ett kortare avbrott på 10-30 minuter. Arbetet kommer att ske någon gång mellan kl 06.30-15.00. Om ni inte får igång internet och andra tjänster efter avbrottet så starta om den tekniska utrustningen. Skulle ändå problemen kvarstå så kontakta er tjänsteleverantör.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Protokoll från årsstämman

Här finner ni protokollet från årsstämman.

Hälsningar, Styrelsen

Uppdatering anslutningar

Från och med vecka 23 så ska det vara klart för Telia att koppla in återstående anslutningar. Under vecka 24 räknar vi med att Telia har gjort det slutliga arbetet.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Information till befintliga kunder Borgebol

Torsdag-Fredag 25-26/5 kommer vi att göra en omkoppling för ett nytt kopplingsskåp för Borgebol fritidsområde. Det betyder att vi beräknar att klippa befintliga kunder fr.o.m. 2023-05-25 08:00 och beräknar att ha dem åter som senast 2023-05-26 15:00.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Uppdatering anslutningar

Nu är 15 st fastigheter installerade med fiber mot Telia. Återstående 13 fastigheter jobbar Onfield med och vi får återkomma när de har ett datum då de är klara.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Uppdatering nya anslutningar

Projekt 5.0 där 26 nya anslutningar håller på att färdigställas, räknar vi med att vår entreprenör Onfield skall bli klara med ca 15-20 anslutningar, i första hand fast boende, under vecka 19. Därefter kommer Eltel under vecka 20 och ansluta fastigheterna till Telia. Övriga som återstår jobbar Onfield med att färdigställa så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Årsstämma 29 maj

Hej!
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma, måndag den 29 maj kl 19.00 i matsalen på skolan.

Välkomna på årsstämma med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor före mötet (15/5).

Varmt välkomna!
Styrelsen

Läget för pågående fiberanslutningar

Nu är husmontagen till stor del klara för de aktuella anslutningarna och fibersvetsning samt inkopplingsarbetet kommer att prioriteras de närmaste veckorna. Det kalla vädret har förhindrat en del blåsarbeten så Borgebolsområdet kommer vi få vänta med tills tjälen gått ur. Vi försöker nu i första hand prioritera anslutningar med fastboende men tar sedan sommarstugor efterhand. Den sista delen i arbetet är att Telia skall göra själva inkopplingen men vi försöker se till att detta görs i etapper så fort det blir färdigt.

Hälsningar Styrelsen

Värmskog hela livet

I Värmskog samarbetar vi och hjälps åt för att nå våra mål och vår vision. Detta säger vi i vår gemensamma Värmskogsstrategi. Det är nu det riktiga arbetet sätter igång. Nu ska vi förverkliga de idéer vi tycker är bäst!

Under våren 2021 installerades det solceller på förskolans tak i Liljenäs. Detta var ett test för att se hur tekniken fungerade och hur ekonomin ser ut. Bakgrunden är att Värmskog Fiber har möjlighet att investera lite av sitt kapital och ett samarbete med Bygdegårdsföreningen tog fart. Produktionen föll väl ut och under 2022 har det blivit väldigt höga priser på el vilket medförde att vi diskuterade vidare. Elkostnaderna för Bygdegårdsföreningen skenade samtidigt som incitamentet ökade för bra investeringar som kan bringa ner kostnaderna.

Detta kopplar väl till Värmskogsstrategins insatsområde  “Hållbar energi för alla”. Det känns bra att våra lokaler använder förnybar energi.

Under hösten 2022 har därför Värmskog Fiber gått vidare med investeringar i solcellsanläggning på Bygdegårdens tak. Denna blev det en fullstor anläggning som har möjlighet att täcka en stor andel av skollokaler, servicepunkten och bygdegårdens elförbrukning. I dagarna blev anläggningen igångkörd och produktionen ser lovande trots att vi bara är i februari månad.

Faktaruta
Total effekt på solcellsanläggningarna är nu 68,6kW. Beräknad elproduktion är ca 63 000 kWh per år. Förhoppningen är att den kan ersätta minst 50% av köpt energi. Resten levereras ut på nätet. Samarbetet mellan Värmskog Fiber och Bygdegårdsföreningen bygger på ett leasingavtal. Anläggningen beräknas vara avbetald på 10 år.

Våra lokaler i Liljenäs äger vi gemensamt. Ända sedan 2008 när vi tog över driften från kommunen har det investerats i idrottshall, servicepunkt, företagshus, större förskola, flispanna, energieffektivisering, fläktsystem samt diverse renoveringsprojekt som nya hygienutrymmen, ombyggnation av matsal samt omläggning av tak mm. Egen energiproduktion ligger väldigt rätt i tiden när kostnaderna nu brakar i höjden.

Värmskogs Fiber har en fibernod i källaren på Bygdegården och när vi nu successivt bygger ut vårt fibernät och gör det möjligt för fler att ansluta sig är dessa lokaler värdefulla. Vi är därför glada att kunna bidra till bygdens utveckling genom samarbete med elproduktionen från solenergi.

I Värmskog är det självklart att samarbeta, skriver vi i Värmskogsstrategin. Denna solcellsanläggning stämmer därför väldigt väl in på en föreslagen insats; “Kartlägga föreningarnas ekonomi och utreda möjligheter och förutsättningar för gemensamma anläggningar”.

Med soliga hälsningar, Styrelsen