Nyhetsbrev 30

100 % JA!

Mangrann uppslutning på medlemsmötet resulterade i att 73 röstande medlemmar av 73 närvarande medlemmar röstade JA till byggnation av fibernät i Värmskog!!!

Hjärtligt tack alla för den underbara uppslutningen kring ett byggbeslut! Detta ger styrelsen 100% mandat att fortsätta på den inslagna vägen, nämligen att fibersätta Värmskog under 2012. Nu är det skarpt läge! En bra framförhållning gör nu att vi direkt kan gå igång med projekteringen på allvar! Infratek var med och redogjorde för hur de tänker lägga upp arbetet etappvis. Ett intressant upplägg som möjliggör kontraktskrivning med fler anslutningar efter hand.

Styrelsen redogjorde för en kalkyl för 275 anslutningar som visar att vi klarar målet med en anslutningsavgift under 20 000:-. Varje anslutning över det medför en positiv påverkan på kalkylen, så nu gäller det att få med så många som möjligt!

Målet är att börja gräva så fort det går, men innan det är det en hel del som skall riggas. Så fort projekteringen är på plats så är det ytterst viktigt att förbereda grävning med att undanröja alla hinder. En organisation för detta är i stort sett i hamn men vi återkommer med mer information löpande, så läs på hemsidan ofta!

Hälsningar från en mycket glad styrelse!

3 responses to “Nyhetsbrev 30

Lämna ett svar