Nyhetsbrev 39

Stoppdatum för kontrakt inom områdena:

Resbol, Rolfsbol, Strand och Prästbol

Måndagen den 14 maj!!

Lämna eller skicka kontrakten till Jan-Erik Sandh!

Utskick i brevlådor är gjort under helgen som gick.
Se följebrev: Infoblad till anslutningskontrakt etapp 1a nr 2 A4

Hälsn Styrelsen

Lämna ett svar