Nyhetsbrev 42

Fiberälg – ett nytt begrepp?

Har Värmskogsälgen fibros? Nu botar Värmskogfiberförening problemet! Vi fibrerar alla älgpass i förebyggande syfte!

Nja, kanske inte alla….

Grävningsarbetet flyter på och sammanlagt har det nu grävts drygt 6 km. Maskinerna i team 1 är på vägen mellan Klockartorpet och Hultebråten och fortsätter sedan mot Lämnäset.

Nästa vecka får vi två ytterligare grävteam till projektet. Malmquist kommer på måndag den 11 juni att börja med kundanslutningar i Björnebol, Ekebol, Vegerbol och sedan Prästbol. Käppar för ingrävningspunkter är utsatta i dessa områden. Strand kommer i ett litet senare skede.

Norschakt sätter in en lite större grävmaskin på sträckan till Södra och Norra Näs. Även här finns markeringskäppar utsatta.

Hjälp nu till att undanröja hinder så att grävningen kan gå smärtfritt! Om det finns okända privata elkablar, avlopp eller liknande så meddela genast projektledare Björn Svensson (070-3330027) om du inte gjort detta redan.

Hälsningar från Styrelse och projektledning

 

 

 

Lämna ett svar