Nyhetsbrev 1

Hej på er alla!

Här kommer nu ett första brev med lite info om vad som händer med Fiber till byn!

Föreningen bildad!
Under veckan som gick blev allt klart med bolagsverket och Värmskogs Fibernät Ek.för. är härmed bildad. Styrelsen jobbar nu med att få till en ansökan till länsstyrelsen för x-antal anslutningar. I det arbetet ingår att göra en förstudie och vi satte oss därför med kartprogrammet och ritade in ett första förslag på hur ett förgrenat stamnät kan se ut för vårt Värmskog. Vi räknade in alles till 685st ”möjliga” anslutningar, dvs om alla vill ha inkl sommargäster. Nästa steg är att göra en rimlig bedömning av hur många som faktiskt kommer att går med. Ni får gärna hjälpa oss i den bedömningen. Som det ser ut nu diskuterar vi att lägga oss på runt 500st i ansökan. Vad tror ni? Det skall också bifogas en kalkyl för hur mycket detta kommer att kosta och där har vi fått proffessionell hjälp av Ola Mossberg som arbetar på Eltel. Vi räknar med att han gör färdigt sina beräkningar under denna vecka och därmed kan vi troligen få till stånd en ansökan redan under nästa vecka.

Nytt bankgiro
Ett stort tack till alla som betalade medlemsavgift (ca 30st) kontant på sista mötet men vi har nu också fått ett bankgironr 685-9466 och därmed är allt klart för att kunna betala direkt till det.
Medlemsavgiften är 100:- och den preliminära insatsen är 100:-
Betala alltså 200:- till bankgirot.

Kontaktpersoner
Informationsarbetet kommer att ta ny fart med lokala träffar och dessa ordnas av kontaktpersoner för varje by. En förteckning på dessa kommer så småningom.
Ni kan vända er till dessa personer för att få information eller ställa frågor. De skall dock först genomgå en internutbildning under nästa vecka..så vänta lite grann.
Vi kommer troligen också få hjälp via kommunen med några personer som kommer ringa runt och informera. Mer info om det i nästa brev!

Lämna ett svar