Nyhetsbrev 14

Brett stöd för en fortsatt satsning!!

På medlemsmötet presenterade styrelsen nuläget. Vi är för få medlemmar för att börja gräva idag. Det skulle bli en för hög kostnad för varje anslutning och styrelsen kan därför inte ge klartecken för att fatta byggbeslut som det ser ut nu.

Frågan ställdes därför om medlemmarna ville lägga ned projektet eller om man är beredda att fortsätta arbeta för att få fler medlemmar. Kalkyler visar att vi måste åtminstone upp i 50 % anslutningar för att erhålla en anständig ekonomi. Detta innebär 340 medlemmar dvs dubbelt så många som idag.

Styrelsen hade arbetat fram ett nytt förslag på strategi för att nå detta mål före den 26 feb. Detta är absolut den sista dagen vi kan fatta byggbeslut om vi ska hinna bygga nätet under 2012. Medlemmarna fattade beslutet att fortsätta projektet och antog därmed med stor majoritet den strategi som styrelsen la fram.

Alla ska hjälpas åt att nå målet!
Det viktigaste med strategin är att vi nu bestämt oss för att gemensamt arbeta för att nå 340 medlemmar. Ansvaret ligger nu på samtliga medlemmar att ragga nya medlemmar. Och omöjligt är det inte, om alla medlemmar värvar var sin ny medlem är vi i land! Det är alltså bara att börja prata för varan med varandra!

Strategin innebär också att:

  • Vi ska börja med markägardiskussioner redan nu under hösten
  • Vi ska anordna träffar och sammankomster med olika teman
  • Vi börjar redan nu med upphandlingen av entreprenörer
  • Vi ska sätta upp skyltar med ”Här pågår ett fiberprojekt”
    mm.mm.

Lycka till med värvningen av nya medlemmar!!
Styrelsen

 

Lämna ett svar