Nyhetsbrev 13

MEDLEMSMÖTE

Alla medlemmar och övrigt intresserade kallas till medlemsmöte! Du kan lösa medlemsskap på mötet, ha med dig 200:-.

Tid: Söndagen den 2 okt kl. 17.00

Plats: Liljenäs skola

På mötet kommer nuläget i fiberprojektet för Värmskog att diskuteras. Vi är i dagsläget 163 medlemmar (se aktuell statistik under medlemmar) och detta är för få för att vi ska klara en anständig ekonomi i projektet! Nu måste vi avgöra hur vi ska gå vidare. Kan vi på något sätt få upp antalet till mellan 300-400 medlemmar kan vi klara av projektet men detta måste alla hjälpas åt med.

Nu är det Du som avgör! Ska vi fortsätta att jobba tillsammans måste Du komma och visa ditt stöd!

 Styrelsen

Hjärtligt Välkomna!

Lämna ett svar