Category Archives: Möten

Nyhetsbrev 89

ExTRA ÅRSSTÄMMA

Alla medlemmar kallas härmed till en extra årsstämma måndagen den 21 maj kl 19.00 på Liljenäs. Vi behöver en extra stämma för att rösta igenom stadgeändringen från ordinarie årsmöte. Ändringarna görs pga ändrade regler från bolagetsverket och förslaget till stadgeändringarna finns här. Ny text i blått, ersatt i röd, överstruken text.
På mötet kommer vi också att informera om vår personuppgiftspolicy.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Nyhetsbrev 88

ÅRSSTÄMMA

Alla medlemmar kallas härmed till årsstämma söndagen den 15 april kl 17.00 på Liljenäs. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi även berätta om hur arbetet med nya anslutningar fortskrider.

Vi har också en mindre ändring i stadgarna pga ändrade regler från bolagsverket, se ändringar här. Ny text i blått, ersatt i röd, överstruken text.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Nyhetsbrev 86

Årsstämma

Alla medlemmar kallas härmed till årsstämma måndagen den 12 juni kl 19.30 på Liljenäs. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi även berätta om har arbetet med nya anslutningar fortskrider.

En motion har inkommit till årsmötet.

Motionen hittar du här: Motion fiberföreningen 2017

Styrelsens förslag med anledning av motionen hittar du

här: Förslag skadereglering årstämma 2017

Välkomna!

Styrelsen

Nyhetsbrev 84

Dags för årsmöte!

söndag den 17 april kl. 19.00 träffas vi på Värmskogs Bygdegård i Liljenäs för att återigen ha årsstämma för Värmskog Fiber Ek. Förening. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi också göra en kort genomgång av fiberprojekt Värmskog 2.0. Det finns fn intresse för ett 20-tal nya anslutningar att etableras under året.

Alla befintliga och blivande medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Mvh Styrelsen

Nyhetsbrev 82

Extra medlemsmöte 17 juni

Välkomna till extra medlemsmöte onsdagen den 17 juni på Liljenäs kl.19.00. Vi ska då rösta igenom det ändringsförslag på stadgarna som togs upp på årsmötet. Se föregående nyhetsbrev.

Hälsningar Styrelsen

Nyhetsbrev 81

Välkomna till årsstämma den 17 maj!

Värmskog Fiber ekonomisk förening håller årsstämma den 17 maj kl 19.00 på Liljenäs. Alla medlemmar välkomna. Vi kommer att behandla en stadgeändring på mötet för att halva styrelsen skall kunna väljas på 2 år. Detta är ett förslag som kom upp på förra årsmötet och som måste in i stadgarna. Ny lydelse för §10 föreslås bli:
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 ordinarie med en högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma. Ordföranden väljs på ett år och två ledamöter väljs på två år till tiden för nästa ordinarie föreningsstämma”.

Varmt välkomna!

Mvh Styrelsen

Nyhetsbrev 79

Årsmöte 13 april!

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte den 13 april kl 16.00 på Liljenäs.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar på dagordningen jämte information om ekonomi, nya anslutningar samt lite annat smått och gott.

 

Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen

Nyhetsbrev 31

Årsstämma onsdagen den 28 mars!

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsstämma i Värmskog Fiber ekonomisk förening på Liljenäs onsdagen den 28 mars kl 19.00. Är du ännu inte medlem så kan du lösa medlemsskap innan mötet men ännu hellre via bankgiro före det!

På årsstämman kommer förutom sedvanliga förhandlingar också insatsens storlek bestämmas. Styrelsen kommer därför informera om hur den senaste kalkylen ser ut och vilka villkor som gäller runt kontrakten. Kom ihåg att för varje ny medlem som vill vara med så förbättras nu kalkylen!

Hjärtligt Välkommen!

Styrelsen

Nyhetsbrev 29

Medlemsmöte Söndag 26 feb
kl 16.00 på Liljenäs

Alla medlemmar och övrigt intresserade kallas nu till vårt avgörande möte för projektet! Mötet hålls som vanligt på Liljenäs. För att kunna rösta på mötet måste du dock vara medlem. Du som inte ännu löst medlemsskap har möjlighet att göra det i samband med mötet eller ännu hellre nu under veckan!

Viktigt beslut

Styrelsen har arbetat mycket intensivt med att ta fram beslutsunderlag till detta möte. Vi har suttit tillsammans med Infratek och arbetat med förstudien så långt det är möjligt. Vi har vänt och vridit på olika tekniklösningar, modeller och arbetssätt. Vi har diskuterat med banker om finansiering. Vi är i slutskedet med upphandling av kommunikationsoperatör och vi har gjort en djupdykning i vilka tjänsteleverantörer som blir aktuella. Vår slutsats nu blir att det ser faktiskt ganska ljust ut!  

Den enskilt största faktorn som påverkar projektet är dock fortfarande antalet anslutningar! Kom därför till Liljenäs på söndag och ta del av informationen, bli medlem, och rösta om en viktig fråga för Värmskog!
Och Du! Ta med alla du känner!

Hjärtligt Välkomna önskar Styrelsen

Nyhetsbrev 23

FIBERPIZZA!!

På lördag gäller att värva nya medlemmar! Efter att vi varit ute och pratat med tilltänkta medlemmar till vårt fibernät bjuds det på pizza på Liljenäs. Det är Värmskogs Gormésällskap som ställer till med pizzabak.

Vi samlas kl 9.00 för genomgång och instruktioner.

Hjärtligt Välkomna allesammans!

Styrelsen