Landsbygdsutveckling söndag den 4 dec

Byalaget arrangerar dialogmöte med politiker

I samarbete med fiberföreningen ordnar Värmskogs Byalag en spännande eftermiddag på Liljenäs med landsbygdsutveckling som förtecken. Många möjligheter finns i Värmland och inte minst på landsbygden. Men hur ska allt förverkligas och hur kan vi alla hjälpas åt för att för utvecklingen framåt?

Kom till Liljenäs och lyssna på regionråd Thomas Riste, ordförande för Region Värmland och Daniel Bäckström, kommunalråd från föregångskommunen Säffle. Speciellt inbjudna är också Tomas Berggren från Telia och Mikael Bengtsson från Quadracom för att ge oss en bild av hur framtiden kommer att se ut.

Tid: Söndagen den 4 dec kl 15.00

Plats: Liljenäs skola i Värmskog

Skriv gärna ut inbjudan och sprid: Landsbygdsutveckling Liljenäs 4 dec 2011

Hjärtligt Välkomna!

One response to “Landsbygdsutveckling söndag den 4 dec

Lämna ett svar