Viktig information till dig som bor på Högen

Under vecka 11 dvs 14–18 mars kommer underhållsarbete
utföras på fibernätet. Vi håller på att sätta upp en ny nod i
Högen vilket innebär att de abonnenter som får sin matning
från Högen kommer att beröras.

De byar som berörs är Högen, Borgebol, Gärsnäs, Tollesrud,
Skärmnäs, Ånäs, Rörängen, Krokserud och Grindsbol.

Alla anslutningar i området kommer att under veckan bli
överflyttade till denna nod vilket innebär att ni någon gång
under veckan kommer bli bortkopplade. I vilken ordning och
hur länge är svårt att svara på eftersom arbetet görs i etapper.
Arbetet görs för att kunna få in fler abonnenter under denna
nod då stamfibern som försörjer området nu är fulltecknad.
Efter arbetet med noden kan många fler ansluta sig. Detta är
en del i projektet Värmskog 5.0 där föreningen fått medel från
PTS för att genomföra.


Vi ber därmed om förståelse för eventuella problem som kan
uppstå under veckan. Följ vidare utveckling här på hemsidan.

Hälsningar från Styrelsen

Comments are closed.