Nyhetsbrev 61

Fiber till Jul?

Vi får en del frågor om tidplanen i projektet och många undrar naturligt nog när de får fiber installerat. Vi är nu inne i ett besvärligt väderläge och kylan har begränsat möjligheten till offensiv blåsning av fiber. Det är framförallt den metod att ”flotta” stamfibern med vatten som blir besvärlig i kallt väder. Om vi har tur denna vecka som kommer med lite plusgrader kan det gå att få i en del stamfiber, så vi får hoppas på det bästa.

Tidsplanen är därför svår att uttala sig om men enligt Infratek försöker vi sikta på att ha det mesta klart i slutet av januari. Då kommer det återstå vissa områden som vi kanske inte kommer att kunna gräva till pga för hård tjäle. Allt hänger på att det blir några mildvädersdagar in emellanåt.

Här kommer ett försök till lägesbeskrivning

Runt Björnebol är det kopplat i noden och där finns det störst chans att ett antal fastigheter runt Näs-Ekebol kan få fiber under veckan som kommer. Vi har också fått i stamfiber upp till Lämnäset och vidare upp emot N. Gärdssjön-Rombotten. Noden i Lämnäset måste dock driftsättas vilket är på gång.

En stor bromskloss har varit luftledningen mellan Vegerbol-Prästbol men det arbetet har nu satts igång och beräknas vara färdigt före Jul. Därmed öppnas vägen för att noden i Liljenäs kan bli driftsatt, dock inte troligt före Jul.

Under förra veckan blåstes fiber till Gansbyn och ned till Prästbol. Detta område inkl hela östra Värmskog ligger under noden i Liljenäs vilket innebär att driftsättningen av denna måste till först. Stamfiber skall sedan blåsas både till Degerbyn via Värmskogsbron och till Högen-Tolleserud-Skärmnäs-Rörängen-Ånäs-Grinsbol-Krokserud via sjökabel från Liljenäs.

Husmontagen pågår för fullt och det är runt 200 hushåll som nu fått sina boxar monterade. De som håller på med detta kontaktar er i tur och ordning. Om ni vill veta när det kan bli aktuellt för er fastighet får ni kontakta Infrateks projektledning dvs Daniel Johansson per mail: daniel.johansson@nektab.se

Det återstår att se hur långt vi kommer under veckan men vi återkommer med information nästa helg!

Hälsn Styrelsen

One response to “Nyhetsbrev 61

Lämna ett svar