Nyhetsbrev 70

Blåsningen igång!

Här ser ni den blåsutrustning som används av Bröd Malmqvist. Nu har man satt igång med stamfibern som skall försörja Degerbyn och Bråten.

Fortfarande tjäle i backen!

Det har gått bra på sträckan från Sundet och mot Degerbyn samt ut på Degerbynäset. Det är också nu blåst stamfiber ut på Bråten. Man har lokaliserat ett stopp mellan Sundet och bron (tjäle) och ett problem uppe i Sandbol. Nu jobbas det hårt på att åtgärda alla stopp och de närmaste veckorna hoppas vi att all fiber kommer i slang!

Detta innebär också att skarvningen kan påbörjas direkt så det arbetet kommer att ske parallellt. Det är därför mycket viktigt att alla som nu inte hann få ned slangen på sin tomt ombesörjer detta snarast.

Det finns också en del inskarvningar att göra på Västra sidan och de tas efterhand nu. Vi kan dock inte ge någon mer detaljerad tidsplan för det. Målet är nu att allt skall vara klart inom maj månad.

Hälsn Styrelsen

Lämna ett svar