Enkät solcellsinvestering

Här finner ni enkäten där vi vill att ni medlemmar delger era åsikter om styrelsens förslag om investering i solceller.

Enkäten är helt anonym och vi vill ha era svar innan 30 december.

Till enkäten